2on Curs Animacions 3D, jocs i entorns interactius

  • Projectes d’ Animació Audiovisual 2D i 3D

  • Desenvolupament d’ Entorns Interactius Multidispositiu

  • Realització del muntatge i post-producció d’audiovisuals

  • Projectes de jocs i entorns interactius

  • Empresa i iniciativa emprenedora

  • Formació a centres de treball

  • Anglès Tècnic

Videojocs

Creació de videojocs amb Unity.

Cinemàtiques 3D

Realització de cinemàtiques 3D amb l’eina 3D Studio.

Cinemàtiques 3D

Realització de cinemàtiques 3D amb l’eina 3D Studio.

Videojocs

Creació de videojocs amb Unity.