Loading...
CFGS So per a Audivisuals i Espectacles2017-12-13T11:50:52+00:00

Cicle Formatiu de Grau Superior So per a Audivisuals i Espectacles

OBJECTIU GENERAL
L’objectiu general d’aquest títol consisteix a definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, tot controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

MÓDULS PROFESSIONALS

Planificació de projectes de so.
Instal·lacions de so.
So per a audiovisuals.
Control de so en directe.
Enregistrament en estudi.
Ajust de sistemes de sonorització.
Postproducció de so.
Electroacústica.
Comunicació i expressió sonora.
Projecte de so per a audiovisuals i espectacles.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en centres de treball.

SORTIDES PROFESSIONALS

Aquest professional exerceix la seva activitat en l’àmbit del so per a produccions de cinema, vídeo, televisió, multimèdia, ràdio, indústria discogràfica, espectacles i instal·lacions fixes de sonorització.