Loading...
CFGS Sonido para Audiovisuales y Espectáculos 2017-11-15T12:55:40+00:00

Ciclo Formativo de Grado Superior Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

OBJECTIVO GENERAL
El objetivo general de este título consiste en definir, planificar i supervisar la instal·lació, captació, enregistrament, control, emissió, postproducció i reproducció del so en audiovisuals, ràdio, indústria discogràfica, espectacles, esdeveniments i instal·lacions fixes de sonorització, tot controlant i assegurant la qualitat tècnica i formal.

MÓDULOS PROFESIONALES

Planificació de projectes de so.
Instal·lacions de so.
So per a audiovisuals.
Control de so en directe.
Enregistrament en estudi.
Ajust de sistemes de sonorització.
Postproducció de so.
Electroacústica.
Comunicació i expressió sonora.
Projecte de so per a audiovisuals i espectacles.
Formació i orientació laboral.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Formació en centres de treball (383 hores)

SALIDAS PROFESIONALES
Este profesional ejerce su actividad en el ámbito del sonido para producciones de cine, vídeo, televisión, multimedia, radio, industria discográfica, espectáculos e instalaciones fijas de sonorización.