MATRICULACIÓ

El tràmit de matrícula és senzill: Pot fer-se personalment en Secretaria (veure horari d’atenció) presentant la següent documentació:

  • 1 Fotografia mesura DNI
  • 1 Fotocòpia del DNI (sense retallar)
  • Nombre de compte corrent (domiciliació bancària)
  • Nombre de la SEGURETAT SOCIAL
  • TÍTOL o resguard dels estudis finalitzats (original i fotocòpia)
  • FORMULARI de matrícula

Enllaç descarrega FORMULARI