2on Curs Animacions 3D, jocs i entorns interactius

  • Projectes d’ Animació Audiovisual 2D i 3D

  • Desenvolupament d’ Entorns Interactius Multidispositiu

  • Realització del muntatge i post-producció d’audiovisuals

  • Projectes de jocs i entorns interactius

  • Empresa i iniciativa emprenedora

  • Formació a centres de treball

  • Anglès Tècnic

Videojocs

Creació de videojocs amb Unity.

Unity 3D

Entorns, nivells amb Unity.

Cinemàtiques 3D

Realització de cinemàtiques 3D amb l’eina 3D Studio.

Videojocs

Creació de videojocs amb Unity.