OBJECTIU GENERAL

L’objectiu general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.


MÒDULS PROFESSIONALS

Disseny, dibuix i modelatge per a animació.
Animació d’elements 2D i 3D. Color, il·luminació i acabats 2D i 3D.
Projectes d’animació audiovisual 2D i 3D.
Projectes de jocs i entorns interactius.
Realització de projectes multimèdia interactius.
Desenvolupament d’entorns interactius multidispositivo i videojocs.
Realització del muntatge i postproducció d’audiovisuals.
Formació i orientació laboral.
Inglés Tècnic.
Empresa i iniciativa emprenedora.
Projecte d’Animacions 3D, jocs i entorns interactius.
Formació en centres de treball.



SORTIDES PROFESSIONALS

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva i no interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i les newmedia.
Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

– Animador 3D.
– Animador 2D.
– Intercalador.
– Modelador 3D.
– Grafista digital.
– Generador d’espais virtuals
– Tècnic d´efectes especials 3D
– Integrador multimèdia audiovisual.
– Desenvolupador d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
– Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius.
– Tècnic en sistemes i realització multimèdia.

1er CURS
2on CURS