El Creatiu i Tècnic Sabadell (CTS) és un centre de formació situat a Sabadell-Barcelona, que partint d’una dilatada experiència al món educatiu (més de 30 anys), innova contínuament al ritme de les demandes i necessitats del mercat laboral per aconseguir l’objectiu principal, la inserció laboral del nostre alumnat.


Àrea FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)
Família IMATGE I SO

• CFGM Videodisjokey i so.
• CFGS Animacions 3d, jocs i entorns interactius.
• CFGS So per Audiovisuals i Espectacles.

Família TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
• CFGM Confecció i moda
• CFGS Patronatge i moda

Àrea FORMACIÓ OCUPACIONAL (homologat pel Departament d’Ocupació i Empresa, ETDV nº censo 446)
Especialitats formatives:
• Família ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
• Família INFORMÀTICA I GESTIÓ

Àrea FORMACIÓ CONTÍNUA per a TREBALLADORS (i desocupats)
• IDIOMES – Anglès
• HABILITATS – Eines de Coaching, Habilitats directives, Lideratge d’equips, Tècniques de negociació, etc.
• TÈCNIQUES DIGITALS – Xarxes socials, Posicionament web, Estratègies màrqueting 2.0, Community manager,etc.

QUÈ OFERIM

Desenvolupem un projecte educatiu orientat a capacitar a l’alumne no únicament en competències tècniques pròpies de cada ofici sinó també a desenvolupar en ell recursos personals per inserir-se en un sector laboral molt exigent, competitiu i internacional.

Som un equip de professorat compromesos amb els nostres alumnes i experts en cadascuna de les especialitats que impartim.
Utilitzant metodologia pràctica, metodologia per projectes, desenvolupem la curiositat i la creativitat de l’alumne, potenciant la satisfacció personal per haver creat un producte propi, exclusiu, per anar construint el seu futur laboral.

Els grups són reduïts i això permet que l’alumne sigui el protagonista gràcies a la fàcil comunicació, seguiment i atenció que rep de tot el professorat i equip del centre.

El centre compte a més amb un projecte lingüístic on l’anglès forma part important del programa formatiu.
Tots els alumnes del centre realitzen el període de Formació en Centres de Treball (pràctiques) per finalitzar els seus estudis.

Tots els estudis i títols que oferim són oficials.

Centre homologat pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (nº autorització 08061211).

Centre homologat pel Departament d´Ocupació i Empresa ( Escola Tècnica del Vestir, SL. nº cens 446)

Instal·lacions

Totes les instal·lacions estan homologades per poder impartir les nostres especialitats formatives, per la qual cosa compten amb els espais i materials necessaris per desenvolupar els estudis amb èxit.