CICLE FORMATIU 3D

L’objectiu general d’aquest títol consisteix a generar animacions 2D i 3D per a produccions audiovisuals i desenvolupar productes audiovisuals multimèdia interactiva integrant els elements i fonts que intervenen en la seva creació, tenint en compte les seves relacions, dependències i criteris d’interactivitat, a partir de paràmetres prèviament definits.

CICLE FORMATIU VÍDEO DJ I SO

L’objectiu general d’aquest títol consisteix a definir la forma i el contingut de sessions d’animació musical i visual destinades al públic en directe o en emissores de radi, adequats al gust del públic i de l’adreça de l’empresa, realitzant accions per a la seva promoció. Determinar els mitjans humans i materials precisos per a la realització de sessions d’animació musical i visual, amb criteris d’optimització de recursos i de compliment dels objectius predefinits.

CICLES FORMATIUS MODA

Capacita a l’alumne/a per desenvolupar-se professionalment com a futur/a dissenyador/a de moda tant a nivell creatiu , tècnic, així com també a nivell competencial (treball en equip, presentacions en públic, emprenedoria, anglès tècnic, etc).

CURSOS SUBVENCIONATS

En aquesta oferta trobareu el llistat de cursos relatius a la convocatòria d’accions formatives subvencionades pel SOC i adreçades prioritàriament a persones en situació d’atur per l’any 2019 – 2020 (convocatòria FOAP 2019).

CONEIX-NOS

El Creatiu i Tècnic Sabadell (CTS) és un centre de formació situat a Sabadell-Barcelona, que partint d’una dilatada experiència al món educatiu (més de 30 anys), innova contínuament al ritme de les demandes i necessitats del mercat laboral per aconseguir l’objectiu principal, la inserció laboral del nostre alumnat.

CONTACTE

Contacte amb nosaltres