Pràctiques en empresa

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de la producció audiovisual (cinema, televisió i vídeo), de l’animació 2D i 3D, de la multimèdia interactiva, així com en publicitat i empreses relacionades amb internet i les newmedia.

Empreses col·laboradores

Pupgam

Tetravol


Sortides Professionals.


– Animador 3D.
– Animador 2D.
– Intercalador.
– Modelador 3D.

 


Sortides Professionals.


– Integrador multimèdia audiovisual.
– Grafista digital.
– Generador d’espais virtuals
– Tècnic d´efectes especials 3D


Sortides Professionals.


– Desenvolupador d’aplicacions i productes audiovisuals multimèdia.
– Editor de continguts audiovisuals multimèdia interactius i no interactius
– Tècnic en sistemes i realització multimèdia