Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Avís legal

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL informa a l’usuari que si navega per aquesta web o usa els serveis que oferim a través de la mateixa adquireix, des del primer moment, la condició d’usuari i, per tant, aquestes normes constitueixen un contracte entre CREATIU I TECNIC SABADELL, SL i l’usuari respecte a l’ús d’aquesta web de conformitat amb la normativa aplicable de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Llei 34/2002 LSSI-CE).

Què implica això?

Que declara com a usuari haver llegit, entès i comprès lo exposat aquí.
Que declara com a usuari que tota la informació que facilita és veritable i exacta, sense limitacions, reserves o falsedats; sent l’únic responsable de les manifestacions errònies, falses o inexactes.
Que per a poder contactar a través d’aquesta web, l’usuari accepta expressa i íntegrament les següents Condicions d’ús i la Política de privacitat i de cookies en relació a la finalitat del tractament de les dades que decideixi facilitar-nos. L’ús i accés a https://ctsformacion.com és gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que li proporcioni l’accés com a usuari.

AVÍS LEGAL

Identitat i titular de la web

Som CREATIU I TECNIC SABADELL,SL (encara que també podem utilitzar el nom comercial “CTS Formació”), l’empresa titular del servei, propietària i gestora de la web, plataforma Campus Virtual https://aulavirtual.ctsformacion.com/login/index.php.

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, amb el C.I.F.: B58763897 i domicili al Carrer Vila Cinca, 155, 08208 Sabadell, e-mail: info@ctsformacion.com.

Aportem aquesta informació perquè és un important indici de confiança conèixer qui és el responsable d’aquest lloc i com pot l’usuari dirigir-se a nosaltres i, a més, perquè aquestes condicions constitueixen un contracte entre Creatiu i Tècnic Sabadell, SL i l’usuari respecte de l’ús d’aquesta web en compliment del que s’estableix en la Llei 34/2002 LSSI-CE.

CONDICIONS D’ÚS

Això és un contracte

La navegació en aquest lloc web li atribueix, des del començament, la condició d’usuari i serà considerada acceptació expressa, voluntària i sense reserves. Si decideix no acceptar les presents condicions haurà d’abstenir-se d’accedir i/o utilitzar els continguts i serveis oferts per CREATIU I TECNIC SABADELL, SL en aquesta web.

Pot confiar en la legalitat d’aquesta web.

Tots els textos legals de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL han estat redactats per advocats experts en dret tecnològic de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL en compliment legal de les regles comunes a tots els països de la UE i estàndard de qualitat en relació amb els consumidors i el marc europeu de gestió de reclamacions de consum.

Propietat intel·lectual i industrial

Qui és el titular dels continguts d’aquesta web?

El lloc web https://ctsformacion.com, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, tots els dissenys, textos, gràfics, icones, botons, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, informacions, arxius de so i/o imatge, dissenys, codi font i codi objecte, entre altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial (d’ara endavant, el “Contingut del Lloc web”) es troben protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CREATIU I TECNIC SABADELL, SL és titular o ostenta llicència o autorització expressa per a la seva utilització i comunicació pública per part dels tercers legítims titulars de les mateixes per a la seva inclusió en aquesta web.

El logotip de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL, el seu nom comercial, i totes les altres marques que apareixen en aquesta Web (d’ara endavant, les “Marques Registrades”) estan registrades i/o són propietat de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL i/o de terceres parts que tenen autoritzat a CREATIU I TECNIC SABADELL, SL la seva utilització i comunicació pública. Cap esment i cap contingut en aquest Lloc web podran ser interpretats com la concessió o l’atorgament, bé per implicació, ocupació, derivació, cessió o de qualsevol altra forma, d’una llicència o dret sobre les marques registrades, excepte amb l’autorització prèvia i per escrit de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL d’aquesta tercera part que sigui titular de les Marques Registrades.

Aquests elements no podran ser vàlida i legítimament copiats o distribuïts per a ús comercial, ni podran ser modificats o inserits en altres llocs web sense prèvia autorització expressa de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL.

Quins límits o autoritzacions establim a l’ús dels continguts d’aquesta web?

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL autoritza l’usuari per a visualitzar el contingut d’aquest lloc web, així com per a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l’ús personal.

L’usuari s’obliga a utilitzar el servei i els continguts de forma diligent i correcta, d’acord a la llei, la moral, l’ordre públic i els presents termes i condicions, així com a no emprar-ho per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin qualsevol norma de l’ordenament jurídic.

En cap cas s’entendrà que es concedeix autorització o cap llicència, ni que s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni que es confereix cap dret, ni expectativa de dret sense el consentiment previ, explícit i per escrit per part de Creatiu i Tècnic Sabadell, SL o dels legítims titulars d’aquestes.

Concretament, l’usuari no està autoritzat per a procedir a la reproducció, reinterpretació total o parcial, ús, explotació, distribució, alteració, difusió, venda, amb finalitats comercials dels continguts d’aquesta web sense la prèvia autorització expressa de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL o dels titulars corresponents. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Política d’enllaços d’aquesta web

Què passa amb els enllaços publicats en aquesta web?

Aquest Lloc web i/o el blog d’aquest lloc web poden contenir enllaços a altres llocs web o citar el nom comercial de col·laboradors que ofereixen els seus serveis o productes a través d’aquest lloc web i que al seu torn poden ser titulars responsables del seu propi lloc web al qual l’usuari decideixi acudir (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”).

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL no és responsable de cap manera de la gestió, condicions d’ús, contingut, errors o possibles contradiccions d’informació que puguin trobar-se en els llocs web de titularitat de llocs enllaçats a través d’aquest lloc web com a prestadors de serveis independents.

Si l’usuari decideix visitar qualsevol lloc enllaçat, reconeix i accepta que ho fa sota el teu propi criteri i és la seva exclusiva responsabilitat prendre totes les mesures necessàries per a protegir-se contra virus i altres elements destructius que poguessin derivar-se d’aquells, sent a més conscient que li seran aplicables les condicions d’ús que estableixi el lloc web en qüestió. Així mateix, accepta exonerar a CREATIU I TECNIC SABADELL, SL de qualsevol responsabilitat sobre eventuals vulneracions de drets de propietat intel·lectual o industrial dels titulars dels Llocs Enllaçats, de qualsevol responsabilitat sobre la disponibilitat tècnica de les pàgines web enllaçades, la qualitat, fiabilitat, exactitud i/o veracitat dels serveis, informacions, elements i/o continguts als quals com a usuari puguis accedir.

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL no recomana, promociona o s’identifica, ni garanteix, representa, patrocina, ni avala cap lloc web enllaçat o de titularitat de tercers que puguin ser nomenats comercialment pels usuaris en l’oferta de productes a través d’aquesta web.

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable de forma directa o indirecta pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a CREATIU I TECNIC SABADELL, SL.

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL només serà responsable dels continguts subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats ha de comunicar-nos-el en l’adreça de correu electrònic info@ctsformacion.com, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

Normes d’ús, drets i exclusions de responsabilitat

Quins són els drets de l’usuari online?

 1. Té dret a conèixer la identitat d’aquesta empresa titular d’aquest lloc web.
 2. Té dret a una informació clara, concisa i actualitzada sobre l’oferta comercial del servei, de manera que, si sol·licita pressupost o informació, en el moment de la contractació pugui prendre una decisió conscient del que necessita saber sobre aquesta.
 3. Té dret a conèixer les despeses associades a la contractació del servei abans de contractar-lo.
 4. Té dret a no facilitar les dades personals que no siguin necessaris per a l’operació de què es tracti.
 5. Té dret a la protecció de les seves dades personals, ser informat sobre la finalitat i posteriors utilitzacions de dades personals recopilades, així com a accedir, modificar i cancel·lar les seves dades quan ho consideri necessari.
 6. Té dret a rebre atenció personalitzada per mitjans alternatius al correu electrònic.
 7. Té dret a ser informat de la recepció d’informació comercial o publicitat.
 8. Té dret a ser informat de la utilització i finalitat de cookies o altres dispositius d’emmagatzematge de dades en el cas que n’hi hagués.
 9. Ha de fer-ho exclusivament per al seu ús personal i no comercial;
 • No ha de difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut, sense autorització dels titulars dels drets de propietat intel·lectual i industrial, que puguin recaure sobre tal informació, element o contingut; ni informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals; ni que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial, ni que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter persona, ni fotografies o qualsevol altre tipus de representació o imatge de persones menors d’edat;
 • No ha d’introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixi o pugui induir a error a altres usuaris receptors de la informació;
 • No difondre contingut o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfica, d’apologia al terrorisme o que atempti contra els drets humans;
 • No ha d’utilitzar aquesta web per a enviar publicitat no sol·licitada o expressament consentida;
 • No ha de suplantar a altres usuaris;
 • No ha d’emprar el Contingut del Lloc web per a realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic;
 • No ha de modificar el Contingut del Lloc web;
 • No ha d’eliminar o modificar cap esment o notificació relativa a la titularitat dels drets d’autor, de les marques, ni cap altra disposició sobre propietat intel·lectual incloses en el Contingut del Lloc web.
 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Creatiu i Tècnic Sabadell, SL.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, tals com virus informàtics o qualssevol altres.
 • Ús indegut o inadequat de la web https://ctsformacion.com de Creatiu i Tècnic Sabadell, SL.
 • Per no veure complertes les expectatives dels usuaris en relació amb la web i/o les seves prestacions o continguts.
 • Recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió, per part dels usuaris, dels continguts, així com el seu ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents condicions, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador de l’usuari o per l’ús de versions no actualitzades.
 • L’accés de menors d’edat als continguts inclosos en el Servei.
 • La indisponibilitat, errors, fallades d’accés i falta de continuïtat del Servei.
 • Les fallades o incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes.
 • La no operativitat o problemes en la direcció d’email facilitada per l’Usuari.
 • Els continguts, informacions, opinions i manifestacions de qualsevol Usuari o de terceres persones o entitats que es comuniquin a través del Servei.
 • La utilització que els usuaris puguin fer dels materials del Servei, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial, informació confidencial, de continguts del Servei o de tercers.
 • La realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge, dels drets de propietat i de tota una altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.
 • L’eventual pèrdua de dades dels usuaris per causa no atribuïble al Servei.

A què està obligat com a usuari i què pot succeir si incompleix aquestes Condicions d’Ús?

Com a usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis i eines que estan accessibles a través d’aquesta web, amb subjecció a la Llei i a les presents Condicions d’Ús, respectant en tot moment als altres usuaris d’aquesta. Per aquesta raó expressament accepta mantenir indemne a CREATIU I TECNIC SABADELL, SL davant qualsevol responsabilitat enfront de qualsevol persona, que pogués derivar-se d’un ús del Contingut del Lloc web per part seva, que no fos conforme amb aquestes Condicions d’ús o amb la legalitat vigent a cada moment que li resulti d’aplicació.

En cas d’incompliment total o parcial per l’usuari de les presents Condicions d’Ús, CREATIU I TECNIC SABADELL, SL es reserva el dret de denegar l’accés a https://ctsformacion.com sense necessitat de previ avís a l’usuari.

A què està autoritzat i en quines condicions?

Com a usuari haurà de respectar la temàtica i dinàmica de la web, fent un ús adequat dels serveis i continguts, especialment:

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL li autoritza a visualitzar, descarregar i imprimir el Contingut del Lloc web sempre sota les següents condicions:

L’usuari s’obliga a mantenir indemne a CREATIU I TECNIC SABADELL, SL davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més CREATIU I TECNIC SABADELL, SL el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que, si escau, correspongui.

Accesos i registres al Campus Virtual

En cas que no es compti amb usuari i contrasenya d’accés al nostre Campus Virtual i sent alumne d’uns dels cursos que oferim, posi’s en contacte amb el nostre Centre d’Atenció a l’Usuari a través del correu info@ctsformacion.com, o bé cridant al número de telèfon 937170047, on s’haurà de tenir i/o incloure totes les teves dades reals i veraces, atès que serà l’única forma que tindrem de poder processar correctament els teus registre i cursos/certificats, així com gestionar correctament la nostra relació comercial (per exemple, oferir-te cursos que són del teu interès).

L’accés i navegació de la Web no requereixen registre, no obstant això, per a participar/realitzar els cursos en CREATIU I TECNIC SABADELL, SL i per a rebre publicitat, informació i ofertes periòdiques dels nostres cursos, serà necessari emplenar els formularis habilitats a aquest efecte i efectuar el registre. L’accés al Campus Virtual és, tret que s’indiqui expressament el contrari, gratuït.

En cap concepte CREATIU I TECNIC SABADELL, SL es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitats pels usuaris finals, per la qual cosa cadascun d’aquests són els responsables de les possibles conseqüències, errors i fallades que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

Requisits per a registrar-se com a usuari

És requisit imprescindible per a poder registrar-se com a usuari ser major de 18 anys i proporcionar totes les dades requerides i catalogats com a obligatoris.

De la mateixa manera, l’usuari registrat assumeix que el compte d’usuari registrat és personal i intransferible, tenint en compte que únicament poden registrar-se persones físiques, quedant excloses les persones jurídiques.

En cap concepte està permesa la cessió del compte d’usuari registrat entre diferents persones, quedant a la disposició de CREATIU I TECNIC SABADELL SL l’eliminació de la mateixa tan aviat sigui detectada tal circumstància, sense perjudici que es reserva les accions legals que poguessin correspondre.

Baixa com a usuari registrat

En qualsevol moment, els usuaris poden sol·licitar la seva baixa de la Web, bastant per a això sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a cem@cemformacio.com, indicant el seu nom d’usuari i el servei concret del qual es desitgi donar de baixa.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l’usuari podrà sol·licitar un nou registre com a usuari, quedant reservada la facultat de CREATIU I TECNIC SABADELL, SL de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula denominada “Usos no autoritzats” o en cas de conflicte o controvèrsia suscitats entre les parts, per resoldre o finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l’usuari i/o perjudici a CREATIU I TECNIC SABADELL, SL, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

De quines responsabilitats ens excloem?

CREATIU I TECNIC SABADELL, SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines d’aquesta web, que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que siguin produïts per l’existència de virus informàtics en Internet.

Concretament, CREATIU I TECNIC SABADELL, SL no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per un mal ús de l’usuari.

CREATIU I TECNIC SABADELL SL no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol altres mitjans que permetin a tercers publicar continguts de forma independent en l’aquesta pàgina web.

No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, CREATIU I TECNIC SABADELL, SL es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a col·laborar de forma activa en la retirada, o si escau bloqueig, de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

En cas que l’usuari consideri que existeix en aquest lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem ens el notifiqui de forma immediata al correu electrònic indicat a l’inici d’aquest avís legal.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website