Cicle Formatiu Grau Superior Patronatge i Moda

OBJECTIU D´AQUESTS ESTUDIS
Capacita a l’alumne/a per desenvolupar-se professionalment com a futur/a dissenyador/a de moda tant a nivell creatiu , tècnic, així com també a nivell competencial (treball en equip, presentacions en públic, emprenedoria, anglès tècnic, etc).
Com a projecte final l’alumne crearà la seva pròpia marca de moda i la creació de la col·lecció, aconseguint així aplicar tots els coneixements adquirits en el procés creatiu del seu propi producte.
Finalment es documenta mitjançant un Pla d’empresa per a la seva possible implantació real al mercat o bé presentació a possibles empreses interessades. L’objectiu final d’aquest cicle és aconseguir la inserció laboral de l’alumne/a en el sector de la Moda.

ACCÉS AL CICLE
És necessari tenir acabat el Batxillerat o equivalent. Imprescindible homologació per l´Estat Espanyol en el cas d´estudis estrangers.

QUIN HORARI DE CLASSES I DURADA TÉ EL CICLE ?
Durada: 2 cursos acadèmics, de setembre a juny (examens extraordinaris juliol)
Horari: De dilluns a divendres de 15:00 a 20:00 hores

CONTINGUTS

 • Anàlisi de dissenys en tèxtil i pell.
 • Elaboració de prototips.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Formació en centres de treball.
 • Formació i orientació laboral.
 • Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.
 • Industrialització i escalat de patrons.
 • Materials en tèxtil, confecció i pell.
 • Moda i tendències.
 • Organització de la producció en confecció industrial.
 • Patronatge industrial en tèxtil i pell.
 • Processos en confecció industrial.
 • Projecte de Patronatge i Moda.
 • Tècniques en confecció.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Dissenyador tècnic de patronatge amb CAD/CAM.
 • Dissenyador tècnic de confecció amb CAD/CAM.
 • Desenvolupador de productes de confecció (R+D+I).
 • Encarregat d’oficina tècnica.
 • Modelista-patronista de peletería.
 • Modelista-patronista de peces de vestir.
 • Modelista-patronista-escalador de barrets i gorres.
 • Patronista-escalador de peces de vestir.
 • Confeccionistra industrial.
 • Fabricant d’articles de pell i cuir.
 • Tècnic en control de qualitat de confecció.
 • Tècnic en control de qualitat en indústries de pell i cuir.
 • Tècnic d’organització.
 • Cap de fabricació.
 • Cap de qualitat.
 • Cap de secció.
 • Cap d’equip