Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Política de Qualitat

La Direcció del CENTRE DE FORMACIÓ CREATIU I TÈCNIC SABADELL considera i declara com objectius estratègics de la seva gestió els següents:

  • Aconseguir la plena satisfacció dels seus grups d’interès (alumnes, families, organismes oficials, equip docent, administració i col.laboradors) mitjançant l´estricte compliments dels requiriments contractats.
  • Mantenir un alt nivell en la prestació dels serveis de formació en el marc de millorar continua del sistema de gestió de la qualitat.
  • Oferir una formació actualitzada i competitiva, d´acord amb la demanda del sector industrial, com una millora continua de metodologies i recursos d´ensenyament.
  • Cumplir puntualment amb la normativa legal aplicable a totes les activitats del centre.

Per aconseguir aquests objectius, la Direcció es compromet a liderar i impulsar l´ execució de les següents accions:

  • Establir i mantenir un Sistema de Qualitat efectiu, millorant continuament la seva eficacia, planificat i desenvolupat en conjunt amb la resta de funcions del Centre de Formació.
  • En el marc d´aquest sistema , la determinació de la conformitat del treball als requeriments contractuals, nomratius i organitzatius estarà sempre soportada per resultats i evidències objectives.
  • Assegurar que tot el personal del centre, Directiva, personal docent i la resta d´equip, estiguin totalment familiaritzats amb l´operativa del Sistema de Qualitat mitjançant la seva correcta formació i informació.
  • Revisar la continuada adequació de la Política de Qualitat amb els seus objectius respecte als requeriments dels clients, legals i organitzatius.

El Sistema de Qualitat de CTS està basat en els requeriments de la Norma UNE-EN- ISO 9001:2015.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website